Λάβαμε χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα από το υπουργείο προστασίας του πολίτη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας προς ενημέρωση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας. Αφορούν σε θέματα εξάρτησης ανηλίκων από το διαδίκτυο, σεξουαλικής παρενόχλησης νέων, ενδοοικογενειακής βίας. Χρήσιμες πληροφορίες αναγράφονται στις ανάλογες φωτογραφίες , καθώς τρόπο άμυνας σε κάθε πρόβλημα.