Στο σχολείο μας έφτασε, υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 168225/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021».
Για τυχόν απορίες, να χρησιμοποιήσετε οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μας τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.