10/9/2021. Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων Κ.Σ.Η και αίτηση συμμετοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι διενεργούνται κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β και Γ Γυμνασίου, Α και Β Λυκείου. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι: … Συνεχίστε να διαβάζετε το 10/9/2021. Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων Κ.Σ.Η και αίτηση συμμετοχής..