Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα μαθήματα διαρκούν έως τις 14:50 με ένα διάλειμμα στις 13:45 για φαγητό.

1η ώρα: 8:10 – 8:55
2η ώρα: 9:00 – 9:40
3η ώρα: 9:50 – 10:30
4η ώρα: 10:40 – 11:20
5η ώρα: 11:30 – 12:10
6η ώρα: 12:20 – 13:00
7η ώρα: 13:05 – 14:15
ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
8η ώρα: 14:15 – 14:50