Μαθητικό δυναμικό | 2009 – 2010

α/αΕπώνυμοΌνομαόνομα πατέρατμήμα  1 
1ΒΑΡΔΑΚΗΟΛΙΒΙΑΜΙΧΑΗΛΑ1
2ΒΑΣΙΛΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑ1
3ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΑ1
4ΓΚΟΥΡΟΦΛΑΒΙΑΦΑΤΟΣΑ1
5ΔΑΚΑΝΑΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ1
6ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΗΛΙΑΣΑ1
7ΜΑΥΡΑΚΗΖΑΧΑΡΕΝΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑ1
8ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΗΣΙΣΙΔΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ1
9ΠΑΡΛΑΜΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ1
10ΠΙΣΣΙΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΑ1
11ΠΛΕΥΡΗΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑΧΑΡΙΔΗΜΟΣΑ1
12ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑ1
13ΣΥΤΗΣΑΡΑΑΡΜΠΕΝΑ1
14ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣΤΕΛΛΑΧΑΡΙΤΩΝΑ1
15ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΜΙΛΕΝΑΜΑΡΙΟΣΑ1